Doğal gezinen tavuklarımızın yaşadığı kümes alanı 40 günde bir kürenmekte ve her hafta düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Kümes ve çiftliğin etrafı korunaklı olup, çalışanlarımızın sağlığını korumak adına bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve gerekli makine, ekipman ve kıyafetler kullanılmaktadır.

Sosyal sorumluluğumuzun farkında olarak a) üretim faaliyeti çerçevesinde ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi ve çevreye tekrar geri kazandırılması hususunu önemsiyor b) doğal kaynakların kullanımını en aza indirgeyerek, çevrenin olumsuz etkilenmesini azaltmaya çalışıyor c) çalışanlarımızı, ortam koşullardan kaynaklanabilecek olumsuz etkenlerden korumaya yönelik önlemler alıyor d) çalışanlarımızda eğitim toplantı ve seminerler aracılığıyla çevre bilincinin oluşmasına yönelik çalışmalar yapıyor e) kirliliğin kaynağında önlenmesine yönelik önlemleri alıyor f) gelecek nesillere yaşanabilir ortam bırakmayı hedefliyoruz.

Dede Farm markası altında gerçekleşen üretimlerde, kalite sadece bir kavram olarak değil, “olmazsa-olmaz” anlayışıyla ele alınmaktadır. Doğal gezinen tavuklarımıza tamamen hijyenik, mikrobiyolojik analizleri yapılmış olan bitkisel yem de verilmekte olup, bu çerçevede lezzetli yumurtalar elde edilmektedir. Kirli, gizli kabuk çatlakları, kan ve et lekelerine sahip yumurtalar tüketime sunulmamaktadır. Yumurta büyüklüğü, yumurta şekli, kabuk kalınlığı, yumurta sarısı rengi gibi hususlara dikkat edilerek yumurtalar nihai tüketicilerimize ulaştırılmaktadır. Yumurtaların dağıtımında ürün niteliğine uygun araçlar araçlar kullanılmakta olup, ürünlerin uzun süreli olarak muhafaza edilmesine yönelik uygun koşulların yaratılmasına özen gösterilmektedir.